Hemen zaude:
 » 
Atal Berezia: Besterena nuen neuregana - Aurkezpena - Karlos del Olmo

Inprimatu

Data: 2016ko azaroa

Atal Berezia: Besterena nuen neuregana - Aurkezpena - Karlos del Olmo


Irakurri artikulua pdf formatuan.


Laburpena

Itzulpenaren eta literatur ikerlanen arteko harremanak jorratzen ditu EHUko iker talde batek atal berezi honetan, gehigarri moduan antolatuta, gero eta garrantzizkoago eta ikusgarritasun handiagokoa baita alor hori. Ezin ukatuzkoa da nazioan nazioko edo tokian tokiko literaturak garatzean harreman dialektiko halako bat sortzen dela sormenezko eta itzulpen bidezko literaturen artean, bai eta literatur kritikak, orain artekoan, beregainki, sormenezkoari erreparatu diola ere. Baina hori bezain egia handia da gero eta areago kontsideratzen ari direla literatur sistemen barne antolamendutik globalizatzeraino doazen bideak eta moduak. Mota horretako ikerlanek bestelako dimentsio bat hartzen dute hegemoniko ez diren hizkuntza eta kulturen literatur ekoizpenari gagozkiola.

Atal berezi honetan artikulu hauek argitaratu dira: